Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

MADDE – 1  SATICI

 

UNVAN

Demirler Grup  Tekstil Tic. San. Ltd. Şti.

ADRES

Cemalpaşa Mah. Gazipaşa Blv. Gen Plaza No:45/A Seyhan/ADANA

VERGİ NO

2880896604

TELEFON

0322 888 10 01

FAKS

0322 888 10 02

E-POSTA ADRESİ

info@nssposa.com.tr

 

MADDE – 2 KONU

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formunun ("Form") konusu aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen Ürünlerin ("Ürünler") satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

 

MADDE – 3 SATIŞA KONU ÜRÜNLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖDEME BİLGİLERİ

 

Malın/Ürünün/Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli aşağıda belirtildiği gibidir.

 

MAL/ÜRÜN/HİZMET TÜRÜ

 

MARKA/MODEL

 

RENK

 

ADET

 

SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL)

 

ÖDEME ŞEKLİ

 

 

MADDE – 4 SATIŞ FİYATI

 

Sitede, marka ve modele göre ilan edilen fiyatlar KDV dahil satış fiyatı olup ilan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Belli bir süre sınırı ile ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

MADDE – 5 TESLİMAT

 

5.1 ALICI’nın isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler hariç, tüm ürünler, ALICI’nın belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak sipariş tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde teslim edilir. Satıcının bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde ALICI sözleşmeyi feshedebilir.
5.2 Ürünlerin, ALICI’dan gösterdiği başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.


5.3 ALICI, ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmek ve gördüğü ayıpları derhal SATICI’ya bildirmekle yükümlüdür.

 

MADDE – 6 CAYMA HAKKI

 

ALICI; sözleşme konusu ürünün (MADDE 7’de belirtilen CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER haricindeki ürünler) kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması halinde;

 

  1. 14 günlük yasal süre içinde SATICI’ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün MADDE 7 kapsamında kullanılmamış olması şarttır. ALICI, bildirim tarihinden itibaren 14 gün içinde ürünü SATICI’ya geri göndermek zorundadır.

 

  1. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslının gönderilmemesi halinde KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

 

Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

 

MADDE – 7 CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

Niteliği itibariyle kişiye özel tasarlanmış tek kullanımlık veya niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

 

Cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartlarına bağlıdır. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde, cayma hakkının istisnalarının düzenlendiği 15. Maddenin ç fıkrası gereği tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallar cayma hakkının istisnalarından olup, bu madde gereği ‘’ürün kullanma bandı’’ ile korunmuş olan ürünlerin ürün kullanma bandının çıkarılmış olması durumunda cayma hakkı kullanılamaz.

 

  • Üzerinde her türlü tadilat uygulanan ürünler ve özel indirim uygulanarak sevk edilmiş abiye reyon ürünleri ile,
  • Müşteri tarafından verilen ölçülere göre hazırlanmış ürünlerde İADE YAPILAMAZ.

 

MADDE 7/A – ÖZEL ÜRETİM ÜRÜNLERDE CAYMA HAKKI

 

Yönetmeliğin 15. Maddesinin b fıkrası gereği tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan özel üretim ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz. İşbu madde gereği

ALICI’nın seçmiş olduğu sipariş detayları doğrultusunda tüketiciye özel olarak hazırlanan veya tadilat gibi işlemler yapılan ürünlerin  İADESİ YÖNETMELİK GEREĞİ MÜMKÜN DEĞİLDİR. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan özel üretimlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

 

MADDE  – 8 GENEL HÜKÜMLER

 

8.1 ALICI; ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.

 

8.2 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 

 

8.3 Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 

8.4 Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

 

8.5 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

8.6 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme yöntemi ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

8.7 Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI'ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

 

8.8 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

 

8.9 Ürünün garanti belgesi ile satılan ürünlerden olup olmaması fark etmeksizin arızalı veya bozuk ise, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

 

8.10 İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI’ya ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

 

MADDE – 9 YETKİLİ MAHKEME

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Alıcı tarafından başvurulacak  merciilerdir.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.

 

MADDE – 10 DİĞER HÜKÜMLER

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edildikten sonra Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.
İşbu Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim.